it

Proposicions Arquitectòniques
Joaquín Bérchez Fotografies
Vicenza, Palazzo Barbarano. 27 October 2006 - 28 January 2007

Selected exhibited works
Joaquín Bérchez Fotografies

Bernini revisited
Joaquín Bérchez
Greece several centuries later
Joaquín Bérchez
Knives
Joaquín Bérchez
Box of ligh
Joaquín Bérchez
Intimate angles
Joaquín Bérchez
Eros
Joaquín Bérchez
The stone of life
Joaquín Bérchez
Quavers
Joaquín Bérchez
Mathematical deceit
Joaquín Bérchez
Waves of stone
Joaquín Bérchez
In the jaws of time
Joaquín Bérchez
Melissographia
Joaquín Bérchez
^